Thursday, March 31, 2011

mc bahasa jawa (mila nahdlia u. , kelas IXC mtsn kandat

  No comments
1.   salam
2.   mukhadimah
3.   sapaan
  1. para pinisepuh lan sesepuh ingkang kawula hormati
  2. para kyai ingkang kawula hormati kususipun ...........
  3. para alim ulama ingkang kawula hormati lan sedoyo tamu kakung saha putri ingkang kawula muliaaken
4   isi
     kaping sepisan monggo kito sareng2 derekaken samio muji sukur wonten ngarsani ngayunan dalem gusti allah swt, kanti waosan tahmid, alhamdulillah hirobil ngalamin. awit limpahan rohmad taufiq sedoyo hidayahipun allah ing wekdal ndalu menika kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing ndalemipun bapak ..... ingkang mubarok menika. mugi2 pakempalan punika di catet dening allah minongko amal kesaenan, amin
     salawat serta salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem nabi agung muhammad saw, mugi2 kito sedoyo pikantuk  safaatipun mbenjang wonten yaumil hadha ila yaumil akhir,
    hadirin hadirot ingkang tansah kito mulyaaken. wonten ing mriki kawula kapatah dados pranata adicoro wonten saat puniko langsung kemawon kula wahosaken susunan adicara wonten ing wekdal punika
*pembuka
*waosan ayat suci alquran
*atur pasrah
*atur panampi
*panutup

No comments :

Post a Comment